AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Sjukhusvistelseförsäkring Plus

Försäkringen gäller för sjukhusvistelse i samband med ett olycksfall eller sjukdom.

Vad räknas som ett olycksfall eller sjukdom?

Olycksfall avser fysisk kroppsskada som inträffar till följd av en plötslig, fysisk yttre händelse under försäkringsperioden. Sjukdom avser en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallskada enligt ovan. Sjukhus avser offentlig eller privatägd institution för behandling och vård av sjuka som är godkänd enligt landets lag om allmän försäkring, eller som enligt landets reglering är godkänd att fungera som sjukhus och som står under medicinsk ledning av en läkare.

Detta gäller för AIG Sjukhusvistelseförsäkring Plus

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Försäkringen kan tecknas av dig mellan 18-79 år och gäller fram till dess du fyller 80 år. För personer fyllda 70 reduceras dagersättningen med 50 %.
 • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige och ansluten till Försäkringskassan.
 • Det enda du behöver göra för att få din ersättning är att visa upp ett läkarintyg tillsammans med eventuell skadeanmälan som bekräftar olycksfallet och att sjukhusvistelsen varat minst 24 timmar.
 • Med sjukhus avses en offentlig eller privatägd institution för behandling och vård av sjuka som är godkänd enligt landets lag om allmän försäkring, eller som enligt landets reglering är godkänd att fungera som sjukhus och som står under medicinsk ledning av en läkare.
 • Med ett sjukhus avses inte följande: konvalescenthem, vilo-, sjuk-, eller ålderdomshem, rehabiliteringsinstitution, sjukhus eller motsvarande för långtidsvård inom geriatrik, behandlingshem för drog- och alkoholmissbrukare och behandlingshem för ätstörning.
 • Vid utlandsvistelser gäller försäkringen i 6 månader från det datum då utlandsvistelsen påbörjades.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning vid:

 • skada eller sjukdom som inträffat eller visat symptom före försäkringens tecknande.
 • psykiska sjukdomar.
 • skada som uppkommit genom slag- eller svimningsanfall.
 • skada som uppstår i samband med att den försäkrade var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan.
 • framkallad skada genom grov vårdslöshet.
 • förlossning, graviditet eller abort.
 • epidemier och pandemi.
 • självmordsförsök eller annan avsiktligt framkallad skada.
 • skada om försäkrad deltagit i riskfylld sysselsättning som kampsporter, bergsbestigning, skärmflygning, överlevnadskurser eller liknande.
 • skada som uppstår i samband med militärtjänst, armétjänstgöring eller annan militär verksamhet utanför Sverige.
 • skada i samband med krigs- eller krigsliknande händelser.

Ladda ned faktablad för försäkringsprodukt som pdf här

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring