Kontakt

Premier och ersättningsnivåer

Försäkringen gäller alla mellan 18-75 år och måste tecknas före 70 års ålder.

  • Ingen hälsodeklaration
  • Gäller dygnet runt
  • Samma premie oavsett ålder
  • Ingen självrisk eller skatt på ersättningen
  • Frihet att använda ersättningen hur du vill
  • Ger ersättning oberoende av andra försäkringar

Samma låga premie oavsett ålder

  • En vuxen 63 kr/mån
  • Två vuxna på samma adress 120 kr/mån
Typ Ersättning
Invaliditet upp till 500 000 kr
Benbrott upp till 10 000 kr
Dygnsersättning sjukhus 200 kr*
Engångsersättning sjukhus 3.000 kr*
Efterlevnadsskydd 150 000 kr

*Om du måste stanna på sjukhus i mer än 24 timmar.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring