Kontakt

Premier och ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer

Omfattning Beskrivning 0-64 år 65-80 år
Medicinsk Invaliditet
1-100%
Försäkringen ersätter en bestående funktionsnedsättning till följd av olycksfall. Angivet ersättningsbelopp gäller vid 100%. 1 000 000 kr 500 000 kr
Dödsfall Försäkringen ersätter vid dödsfall till följd av olycksfall. Vuxen
250 000 kr
Barn
50 000 kr
125 000 kr
Sjukhusvistelse, dygnsersättning Försäkringen ersätter vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar till följd av olycksfall, upptill max 30 dagar 500 kr 250 kr
Hushållsnära tjänster Ersätter kostnader för sysslor som försäkrad inte kan utföra själv till följd av olycksfall. 5 000 kr 5 000 kr
Tandskador Ersätter kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall.
Max ersättning per tand och år
2 000 kr /
10 000 kr
2 000 kr /
5 000 kr
Transportkostnader Ersätter kostnader för transport till sjukhus vid olycksfall som kräver akutvård. 1 500 kr 1 500 kr

Premier

Försäkringen kan tecknas från 18 – 74 års ålder och gäller tills försäkrad fyller 80 år. Du kan välja att försäkra enbart dig själv (SINGEL), eller medförsäkra din partner (PAR) och/eller dina/era hemmavarande barn (FAMILJ eller SINGEL med BARN). Barn omfattas tills de fyller 20 år.

Premiekostnaderna nedan är per månad
Singel 109 kr
Par 209 kr
Singel m barn 169 kr
Familj 249 kr
Teckna försäkring
Teckna försäkring