Kontakt

Försäkringsgivare

AIG är ett världsledande försäkringsbolag. Vi har varit verksamma i Sverige i över 30 år och längre än så i resten av världen. AIG finns idag i 160 länder och har runt 40 miljoner kunder.

AIG Europe S.A. Filial i Sverige

Org.nummer: 516411-4117
Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr, Box 3506, 103 69 Stockholm

AIG Europe S.A.

Bolaget är registrerat i Luxembourgs Business Register under registreringsnummer B 218806.
AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
AIG Europe S.A. står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet CAA.

Teckna försäkring
Teckna försäkring