Kontakt

Faktablad & Förköpsinformation

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar för dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken ”Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här
Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här

Vad räknas som ett olycksfall?

Med olycksfall avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Försäkringens omfattning

Försäkringen ersätter skada till följd av olycksfall enligt tabellen nedan. Det angivna beloppet för medicinsk invaliditet är den maximala ersättning som kan betalas ut vid 100 % invaliditetsgrad.

Omfattning Beskrivning 0-64 år 65-80 år
Medicinsk Invaliditet
1-100%
Försäkringen ersätter en bestående funktionsnedsättning till följd av olycksfall. Angivet ersättningsbelopp gäller vid 100%. 1 000 000 kr 500 000 kr
Dödsfall Försäkringen ersätter vid dödsfall till följd av olycksfall. Vuxen
250 000 kr
Barn
50 000 kr
125 000 kr
Sjukhusvistelse, dygnsersättning Försäkringen ersätter vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar till följd av olycksfall, upptill max 30 dagar 500 kr 250 kr
Hushållsnära tjänster Ersätter kostnader för sysslor som försäkrad inte kan utföra själv till följd av olycksfall. 5 000 kr 5 000 kr
Tandskador Ersätter kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall.
Max ersättning per tand och år
2 000 kr /
10 000 kr
2 000 kr /
5 000 kr
Transportkostnader Ersätter kostnader för transport till sjukhus vid olycksfall som kräver akutvård. 1 500 kr 1 500 kr

Några viktiga undantag

Nedan några viktiga undantag, fullständiga begränsningar och undantag framgår av villkoret.

Försäkringen ersätter inte:

  • Skada som inte är olycksfall
  • Skada som inte uppstår under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
  • Förlossning, graviditet eller abort
  • Förslitning eller överansträngning
  • Skada till följd av tuggning eller bitning
  • Smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
  • Skada i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå
  • Skada till följd av frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar
Teckna försäkring
Teckna försäkring