AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Invaliditetsförsäkring

Vad räknas som medicinsk invaliditet?

Medicinsk invaliditet innebär en bestående nedsatt kroppsfunktion. Ersättningen från försäkringen beräknas på graden av livslång medicinsk invaliditet – och fastställs av en behörig läkare. AIG ger ersättning från 10 % upp till 100 %.

Detta gäller för AIG Invaliditetsförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Du kan teckna försäkringen mellan 18 och 74 års ålder och den gäller fram till dess du fyller 75 år.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning vid:

 • smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, inte heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat och dryck eller överkänslighetsreaktion.
 • skada som uppstår i samband med att den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan.
 • medicinska komplikationer som inte har samband med ett ersättningsberättigat olycksfall.
 • skada till följd av bergsbestigning, sportdykning (om försäkrad har gällande internationellt dykcertifikat gäller dock försäkringen), drak- och skärmflygning, fallskärmshoppning, windglider, hangglidare, bungy jump, off-pist skidåkning, kampsport, forsränning, överlevnadskurser, expedition eller annan liknande riskfylld sysselsättning.
 • sport- eller idrottstävling eller träning inför tävling.
 • skada som uppstår i samband med militärtjänst, armétjänstgöring eller annan militär verksamhet utanför Sverige.
 • skada i samband med träning eller tävling med motordrivet land- eller vattenfordon.
 • självmordsförsök eller annan avsiktligt framkallad skada.
 • skada i samband med krig eller krigsliknande handlingar.

Vid flygresa omfattas endast skada som har inträffat under transport med flyg eller helikopter. Vid olycksfallsskada som inträffar under flygning kan den sammanlagda ersättningen för en person inte överstiga SEK 5 000 000 för invaliditet/dödsfall, oavsett hur många försäkringar den försäkrade har hos AIG.

Ladda ned faktablad för försäkringsprodukt som pdf här

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring