Kontakt

Invaliditetsförsäkring

Om du råkar ut för en olycka som ger dig en bestående nedsatt kroppsfunktion kallas det medicinsk invaliditet. Det kan innebära stora omställningar. Om du inte kan arbeta som tidigare kanske din inkomst minskar. En ekonomisk ersättning gör det lättare att få vardagen att fungera. AIG Invaliditetsförsäkring ger dig en extra ekonomisk trygghet med ersättning från 10 % invaliditet.

Ekonomisk trygghet vid medicinsk invaliditet till följd av olycka

AIG Invaliditetsförsäkring ger dig upp till 500 000 kronor i ersättning om du skulle drabbas av medicinsk invaliditet till följd av ett olycksfall. Ersättningen beräknas och betalas ut i förhållande till den fastställda invaliditetsgraden från 10 – 100 %. Försäkringen kan tecknas mellan 18-74 år och gäller fram tills dagen du fyllt 75 år.

Skulle det hända dig så får du:

  • En skattefri engångssumma på upp till 500 000 kronor
  • Full frihet att använda ersättningen hur du vill

Det är viktigt att du vet vad försäkringen innebär och precis vad du får. Läs mer under “Premier och ersättningsnivåer”.

Enkel och prisvärd

Vi vill att försäkringen ska vara prisvärd och enkel att teckna. Därför kan du teckna den direkt här, och den börjar gälla så fort vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt, läs mer under ”Faktablad & förköpsinformation” och “Fullständiga villkor”.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring