AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Benbrottsförsäkring

Vad räknas som benbrott?

 • Benbrott: Enligt denna försäkring delas frakturer in i komplicerade benbrott eller övriga benbrott. Med komplicerat benbrott avses en öppen fraktur där det också är fråga om hudskada. Med övriga benbrott avses benbrott där benändarna har förflyttats i förhållande till varandra, sluten fraktur.
 • Fraktur: Avser ett brott i hela benets tjocklek.

Detta gäller för AIG Benbrottsförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Försäkringen kan tecknas av dig mellan 50-70 år och gäller fram tills du fyller 80 år.
 • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige och ansluten till Försäkringskassan.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir

Försäkringen ger inte ersättning:

 • vid osteporos eller patologisk fraktur.
 • vid smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne.
 • vid smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck, njutningsmedel eller överkänslighets reaktion.
 • om den försäkrade var påverkad av alkohol, sömnmedel eller narkotiska medel, om den försäkrade inte kan visa att samband saknas mellan denna påverkan och skadan.
 • vid medicinska komplikationer som inte har samband med ett ersättningsberättigat olycksfall.
 • vid frivilligt deltagande i slagsmål eller kriminella handlingar.
 • vid självmord, självmordsförsök eller annan avsiktligt framkallad skada.
 • vid skador till följd av bergbestigning, sportdykning, motorsport träning eller tävling.
 • vid elitidrotts träning eller tävling.
 • vid skador i samband med militärtjänst, armétjänstgöring eller annan militär verksamhet utanför Sverige.
 • vid skada som uppkommer genom krigs- eller krigsliknande handlingar.

Ladda ned faktablad för försäkringsprodukt som pdf här

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring