AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Integritetsförsäkring

integritet

Kränkningar och hot sker inte enbart på skolgården, i hemmet eller på arbetsplatsen. Utan det blir allt vanligare med kränkningar på nätet.

”Internet får inte bli ett rättsligt vakuum” Bengt Svensson Rikspolischef

AIG’s Integritetsförsäkring avser att skydda just din integritet på Internet. Med vår försäkring får du bland annat ersättning för kostnader att ta bort eller avindexera kränkande olaglig publicering om dig på Internet.

Vad är en kränkning?: Ett begrepp i svensk lag som innebär ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära.

Försäkringen täcker även andra moment såsom juridisk hjälp, psykologisk krisstöd och inkomstbortfall.

Men det var ju bara något jag skrev på nätet, det är inte samma sak som att snacka i verkligheten.”

Det görs ingen skillnad i svenska lagen om du kränker någon på bussen, i klassrummet eller på nätet.

Webbskydd

  • Borttagning och avindexering av olaglig kränkande information
  • Genomsökning av öppna Internet samt dokumentation av resultatet.
  • Ersättning av nödvändiga och skäliga kostnader för juridisk hjälp
  • Ersättning av skäliga kostnader för psykologiskt krisstöd hos legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller kurator.

Identitetsstöld

  • Ersättning av nödvändiga och skäliga kostnader för juridisk hjälp
  • Ersättning för faktiskt inkomstbortfall
  • Ersättning för faktiskt finansiell förlust
  • Ersättning för övriga administrativa kostnader som uppstår i samband med återställande av identitet.

Registreringsskyltar

  • Ersättning av nödvändiga och skäliga kostnader för juridisk hjälp
  • Ersättning för inköp av nya registreringsskyltar till din bil

Webskyddet omfattar öppna Internet* där publiceringen av text och ljud skett på svenska, norska, danska eller engelska.

*Öppna Internet

Avser de delar av Internet som kan nås via sökmotorer till exempel Google sök och som inte kräver någon särskild inloggning eller behörighet. Med öppna Internet avses även delar av Internet som kräver inloggning som den skadelidande kan göra tillgängligt för AIG, och för att AIG ska kunna utreda sitt ansvar genom försäkringen och göra tillgängligt för en tjänsteleverantör för att kunna utföra de tjänster som kan ersättas genom försäkringen.

Teckna försäkring
Teckna försäkring