Kontakt

ID-skydd Plus

Det blir allt vanligare med urkundsförfalskning. Det innebär att någon använder sig av dina personuppgifter för att exempelvis beställa kreditkort eller köpa kapitalvaror i ditt namn.

Ett inbrott i ditt hem, en stöld av din väska eller mobiltelefon är en stor förlust i sig. Men vad många inte tänker på är att det kan få långt större konsekvenser om någon vid det tillfället också bestämmer sig för att stjäla din identitet.

Nu har vi på AIG tagit fram en försäkring som ska hjälpa dig och din familj ekonomiskt, juridiskt och praktiskt om du drabbas av ID-stöld. Stöld av väska, plånbok, hem- och fordonsnycklar samt mobiltelefon omfattas och försäkringstagaren kan medförsäkra hela familjen.

ID-stöld

ID-stöld innebär att någon stjäl din identitet för att:

  • göra betalningar online.
  • garantera eller legitimera en kort- eller checkbetalning.
  • ta lån eller öppna konton på kredit.

Stöld av väska och plånbok

Om du blir bestulen på din väska och/eller plånbok ersätter försäkringen en likvärdig, till ett värde som inte överstiger ursprungspriset på den stulna väskan/plånboken.

Nycklar

Försäkringen lämnar ersättning för faktisk kostnad att tillverka nya nycklar samt utbyte av lås, vid inbrott samt stöld av nycklar för hem och ägda fordon.

Stöld av mobiltelefon

Om du blir bestulen på din mobiltelefon ersätter försäkringen en likvärdig, till ett värde som inte överstiger ursprungspriset på den stulna mobiltelefonen.

Obehörig samtalsdebitering

I samband med stöld av mobiltelefon ersätter försäkringen även obehörig samtalsdebitering som belastar försäkringstagaren under de första 48 timmarna efter stölden.

Rån i samband med kontantuttag

Om du blir rånad på kontanter i samband med uttag ur automat, inom 12 timmar efter uttaget, lämnar försäkringen ersättning för kontanterna.

Försäkringen ger inte ersättning för

  • Stöld av obevakad väska, plånbok eller mobiltelefon
  • Föremål som förloras eller försvinner
  • Skador på väska, plånbok, mobiltelefon eller nyckel
Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring