Kontakt

Premier & ersättningsnivåer

Ju tidigare du tecknar försäkringen desto lägre blir din månadspremie.

Om du får diagnosen bröstcancer eller cancer i underlivet, som bland annat äggledarna, äggstockarna, livmodern, livmoderhalsen, livmodertappen, vulvan eller vaginan får du:

  • En engångssumma på 50 000 kronor eller 100 000 kronor, beroende på vilken försäkringsnivå du tecknar.
  • 5 000 kronor i månaden under ett helt år

Du får ersättning en gång per cancerdiagnos, dvs återfall ersätts ej.

Ersättningen är skattefri och du bestämmer själv vad pengarna ska användas till. Många väljer att resa, ta ledigt från jobbet, vara med nära och kära och ge sig själva tid att fokusera på kampen mot sjukdomen.

Försäkringen kan tecknas till och med 65 års ålder och gäller fram till den försäkrades 70-årsdag.

Ersättningstid Silver Guld
Engångsbelopp 50 000 kr 100 000 kr
Månatlig ersättning i 12 månader 5 000 kr 5 000 kr
Ingångsålder Silver Guld
18-29 45 kr 55 kr
30-39 65 kr 89 kr
40-44 89 kr 109 kr
45-49 109 kr 149 kr
50-54 119 kr 175 kr
55-59 155 kr 229 kr
60-65 185 kr 275 kr
Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring