AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

AIG Kvinnlig Cancerförsäkring

För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt fullständiga villkor innan du tecknar försäkring.

AIG Kvinnlig cancerförsäkring ger ersättning om du drabbas av bröstcancer eller cancer i underlivet som till exempel i äggledarna, äggstockarna, livmodern, livmoderhalsen, livmodertappen, vulvan eller vaginan. Du får ersättning en gång per cancerdiagnos, dvs återfall ersätt ej.

Detta gäller för AIG Kvinnlig Cancerförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

  • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet. Dock längst till och med den dag den försäkrade fyller 70 år. Försäkringen kan tecknas mellan 18 och 65 års ålder.
  • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige och ansluten till Försäkringskassan.
  • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
  • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
  • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning om personen:

  • har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform, innan försäkringen tecknandes.
  • inom de senaste tre åren före tecknandet av försäkringen haft/fått diagnos förstadiet till cancer, oavsett cancerform eller cellförändringar.
  • inom de senaste tre åren före tecknandet genomgått eller genomgår någon form av utredning eller behandling föranledd av cellförändringar.

Ersättning utgår dock om:

  • utredningen/behandlingen är avslutad och resultatet var negativt, d v s inga kvarstående cellförändringar.

Ladda ned faktablad för försäkringsprodukt som pdf här

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring