Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar för dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken “Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här

Detta gäller för AIG Kvinnlig Cancerförsäkring

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

  • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet. Dock längst till och med den dag den försäkrade fyller 70 år. Försäkringen kan tecknas mellan 18 och 65 års ålder.
  • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige och ansluten till Försäkringskassan.
  • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
  • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
  • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Försäkringen ger inte ersättning om du:

  • har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform, innan du tecknade försäkringen.
  • vid tidpunkten för tecknandet hade knölar i bröstet som borde undersökts, eller som du var under utredning för.

Ersättning lämnas inte heller om den försäkrade inom de närmaste tre åren före tecknandet av försäkringen:

  • haft eller fått diagnos förstadiet till cancer, oavsett cancerform eller cellförändringar.
  • haft eller har cellförändringar, såvida inte utredningen/behandlingen är avslutad och resultatet var negativt, dvs. inga kvarstående cellförändringar.

Utöver ovannämnda undantag ersätter försäkringen inte vid återfall av cancer (i någon av cancerdiagnoserna i försäkringsbrevet), där ersättning redan utbetalats av AIG. Den försäkrade kan dessutom endast få ersättning från en gällande cancerförsäkring hos AIG, även om den försäkrade tecknat flera försäkringar av samma försäkringstyp.

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring