AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Faktablad & förköpsinformation

Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt av försäkringen som ska underlätta för dig att ta ställning till om den passar dina behov. Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Vi uppmanar dig därför att även läsa försäkringsvillkoren under fliken “Fullständiga villkor” för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen.

Ladda ned förköpsinformation som pdf här

Ladda ned faktablad (IPID) för försäkringsprodukt som pdf här

Vad räknas som ett olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse.

Detta gäller för AIG Olycksfallsförsäkring Barn

Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.

 • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet.
 • Försäkringen gäller för barn/ungdomar från 0-25 år.
 • Försäkringen måste tecknas före 18 års åldern.
 • Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Viktiga undantag i försäkringen:

 • Skada som inte är olycksfall.
 • Tandskador.
 • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighets reaktion.
 • Skada i samband med utövande av sport/idrott på elitnivå.
 • Benbrott på fingrar och tår.

Tänk på att alla ovannämnda undantag inte gäller när skadan är en följd av nödvärn eller har uppstått under agerande för att förhindra skador på personer eller objekt och handlingen kan anses som försvarlig.

Framkallande av försäkringsfall

AIG är fritt från ansvar om den försäkrade uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall. Om den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan er-sättningen sättas ned [såvitt angår honom] efter vad som är skäligt med hänsyn till [hans] förhållanden[a] och omständigheterna i övrigt. Detta gäller även då skadan antas ha föranletts av att den försäkrade varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel, narkotiska preparat, sömnmedel eller genom felaktig användning av läkemedel. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

 

Teckna försäkringen
Teckna försäkring
Teckna försäkring