AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Kontakt

Företagsinformation

AIG Europe S.A. Filial i Sverige

AIG Europe S.A. Filial i Sverige, org. nr. 516411-4117, är en filial till AIG Europe S.A., som är ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register.
Filialens besöksadress: Västra Järnvägsgatan 7, 8 trappor, 111 64 Stockholm.

Filialens postadress: Box 3506, 103 69 Stockholm.

Filialens telefonnummer, e-postadress och webbadress +46-8-506 920 00, info.sweden@aig.com och www.aig.se.

Kundservice: 08-506 920 70; kundservice@aig.com

 

AIG Europe S.A. Filial i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionens postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm.

Finansinspektionens telefonnummer, e-postadress och webbadress: +46-8-408 980 00, finansinspektionen@fi.se och www.fi.se.

 

AIG Europe S.A.Filial i Sverige står vad avser marknadsföring under tillsyn av Konsumentverket.

Konsumentverkets postadress: Box 48, 651 02 Karlstad.

Konsumentverkets telefonnummer, e-postadress och webbadress: +46-771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se och www.konsumentverket.se.

 

AIG Europe S.A.

Bolaget är registrerat i Luxembourgs Business Register under registreringsnummer B 218806.
AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
AIG Europe S.A. står under tillsyn av Luxemburgs tillsynsmyndighet CAA.

 

Anställda på AIG erhåller lön som ersättning; de får inte bonus eller provision som är direkt kopplad till försäljningen.

 

Klagomål och rättslig tvist

Om du anser att AIG inte uppfyller sina åtaganden kan du kostnadsfritt kontakta AIG:s klagomålsansvarige på e-post: klagomal@aig.com eller på telefon: 08-506 920 00. Hit kan du vända dig om du t.ex. har synpunkter på hur vi har reglerat en skada eller om införsäljningen av försäkringen (förmedlingen) inte uppfyllde dina förväntningar. Gäller ditt ärende skadereglering kan du även kontakta skadeavdelningen direkt via e-post: claims.sweden@aig.com.

Utanför AIG kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Box 174, 101 23 STOCKHOLM

Telefon: 08-508 860 00

En privatperson kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för kostnadsfri prövning. ARN rekommenderar hur tvister skall lösas, men behandlar inte alla typer av ärenden.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 STOCKHOLM

Telefon: 08-225 800

Byrån kan kostnadsfritt ge dig råd i försäkringsfrågor.

Personförsäkringsnämnden

Box 24067, 104 50 STOCKHOLM

Telefon: 08-522 787 20

Svensk Försäkrings nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på begäran av försäkringsbolaget, se mer om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd på https://www.forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan även väcka talan i allmän domstol. Tvister, både avseende försäkringen och försäkringsförmedlingen, avgörs av en svensk allmän domstol. Talan mot AIG får väckas där försäkringstagaren har sin hemort.

 

Teckna försäkring
Teckna försäkring