AIG använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du att vi sparar och använder oss av cookies på din dator. Du kan ändra villkoren för cookies i inställningarna för din webbläsare. Läs om vår cookie policy för mer information.

Teckna försäkring: Vitalas Olycksfallsförsäkring

Mer information

Vitalas Olycksfallsförsäkring

Det är svårt att föreställa sig hur livet kan förändras efter en olycka och då är det skönt att veta att man åtminstone är försäkrad. Vid ett olycksfall som leder till en permanent skada betalar försäkringen ut ett invaliditetsbelopp baserat på skadans omfattning, vi ersätter redan från 1 % invaliditet. Leder olyckan till ett dödsfall betalar försäkringen ut ett engångsbelopp till efterlevande.Försäkringen ersätter även tandskador till följd av en olycka, och blir du inlagd på sjukhus i mer än 24 timmar i följd får du ut dygnsersättning i upptill 30 dagar på försäkringen. Unikt för denna olycksfallsförsäkring är att vi vid en tillfällig funktionsnedsättning även ger ersättning för kostnader för hjälp i hemmet, som t ex städhjälp, trädgårdshjälp eller barnpassning.

Vitalas Olycksfallförsäkring fungerar även som ett bra komplement till dina andra försäkringar, och du får ersättning från AIG oavsett utbetalningar från andra försäkringar.

Viktigt att veta om försäkringen:

  • Kan tecknas från 18 till 80 års ålder och gäller till 85 års ålder.
  • Gäller i hela världen, alla dagar, dygnet runt.
  • Ingen bindnings- eller uppsägningstid.
  • Ingen självrisk och ingen skatt på ersättningen.
  • Ingen hälsodeklaration.
Teckna försäkring